PuraCura

Danmarks nye børneportal

Der stilles større krav til børns omsorg i dag på børn og unge området, hvilket gør tid til en sårbar faktor. Det har medført et øget fokus på at opretteholde kvaliteten på børn og unge området, derfor er det vigtigt at kunne optimere hverdagens kommunikation i et funktionel IT-system, for at frigive nogle ressourser, hvilket kræver nye muligheder.

En af de muligheder, for at spare tid i den travle hverdag, kan være en IT-løsning fra PuraCura, der målretter en fleksibel børneportal til børne og ungeområdet. Behovet for den enkelte kommune er individuel og derfor ønsker PuraCura, at der bliver tunet mere ind på kommunes behov og ønsker.

PuraCura vælger at implementere en prototype med muligheder for ønsker og behov i processen. 

 

PuraCura tilbyder en ny IT-platform til børne og ungeområdet

PuraCura ønsker at skabe små IT-landsbyer i kommuner, der kan kommunikere på tværs af grænserne. Samtidig kan hver kommune få tilgodeset deres individuelle behov, ud fra en basisprototype, hvor ønsker kan opfyldes. Hvis der ønskes en it-løsning, der er fleksibel og følger med tiden, er det værd at invitere PuraCura til et møde.